Avgifter för hjälpmedel

Egenavgift

Oftast behöver inte patienten betala något för sitt hjälpmedel, utan lånar det kostnadsfritt. Ibland betalas dock en egenavgift. Alla egenavgifter kan ses i Hjälpmedelsguiden.  

Egenansvar

Hjälpmedel som inte är ett hälso- och sjukvårdsansvar får brukaren själv köpa. Det kallas egenansvar.

Högkostnadskort för hjälpmedel

Den 1 januari 2021 togs högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel bort. Giltiga frikort gäller den tid som återstår. Påbörjade högkostnadskort kan inte stämplas efter den 1 januari. Läs mer i tjänsteutlåtandet.

Avgifter korttidsförskrivning

För dig som har ett tillfälligt medicinskt behov (max sex månader) av hjälpmedel, på grund av operation eller liknande, kan korttidsförskrivning tillämpas av en förskrivare.

Om behovet kvarstår efter sex månader krävs vanligen en förskrivning av hjälpmedlet. Om ingen förskrivning sker kommer patienten även i fortsättningen betala för hjälpmedlet.

Observera att barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning, men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel, inte behöver betala någon avgift. Förskrivaren fyller i denna informationen i kommentarsfältet på beställningen i Beställningsportalen. Läs mer om korttidsförskrivning i Hjälpmedelsguiden.