Avgifter för hjälpmedel

Oftast är hjälpmedel kostnadsfria och är ett lån från landstinget, men vissa hjälpmedel är belagda med en avgift. Hjälpmedel Stockholm skickar ut faktura för betalning av avgifter kopplade till hjälpmedel. Hjälpmedel Stockholm är betalningsmottagare.

Korttidsförskrivning

För dig som har ett tillfälligt medicinskt behov (max sex månader) av hjälpmedel, på grund av operation eller liknande, kan korttidsförskrivning tillämpas av en förskrivare.

Om behovet kvarstår efter sex månader krävs vanligen en förskrivning av hjälpmedlet. Om ingen förskrivning sker kommer patienten även i fortsättningen betala för hjälpmedlet.

Observera att barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning, men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel, inte behöver betala någon avgift. Vi rekommenderar att förskrivaren i dessa fall skriver den informationen i kommentarsfältet på beställningen i Beställningsportalen.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel

Du ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2 000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter - utom avgifter för ortopediska skor, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar. 

Egenavgifter

Hjälpmedel Stockholm följer det regelverk som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat gällande avgifter för hjälpmedel.