CPAP

Idag utgår en hyresavgift för CPAP, motsvarande 100kr/månad. Patienter under 18 år är avgiftsbefriade.

Vid förskrivning av CPAP ingår mask kostnadsfritt. Vid behov av byte eller ny mask eller vissa maskdelar, bekostar brukaren detta själv.