Högkostnadsskydd för hjälpmedel

Du ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2 000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter - utom avgifter för ortopediska skor, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar.

Mer information om högkostnadsskyddet finns att läsa i Vårdgivarguiden