Flytt av säng och sänglyft

Nedan kan du läsa om de regler och rutiner som gäller vid flytt av säng och sänglyft.

Flytt av säng/sänglyft

Flytt av säng/sänglyft är ett egenansvar för patienten, vilket innebär att patienten ansvarar för flytt och kostnader i samband med flytt.
Det gäller vid:

  • Flytt vid byte av bostad inom länet
  • Flytt inom bostaden på grund av ommöblering
  • Flytt från särskilt boende till eget boende

Flytt av säng/sänglyft från eget till särskilt boende

Kontakt ska tas med det särskilda boendet för att få besked om de önskar att sängen flyttas med till boendet. Om sängen ska flyttas med, ansvarar kommunen för flytt och flyttkostnad samt övertagandet av hyra för sängen. Information ska lämnas till Hjälpmedel Stockholm att brukaren flyttat till särskilt boende.

Flytt av hyrd säng/sänglyft i särskilt boende

Kommunen ansvarar för flytt och flyttkostnad.

Innan sängen tas i bruk efter flytt

Flytt av säng/sänglyft som innebär att sängen monterats isär eller tippats, måste alltid besiktigas innan den tas i bruk, för att undvika olyckor på grund av felmonteringar.

Besiktning, som är kostnadsfri för patienten, beställs från Hjälpmedel Stockholms orderhandläggare eller av förskrivaren via en arbetsorder. Patienten kan alltså själv ringa till våra orderhandläggare och beställa besiktningen. 

Hjälp med flytt

Vi rekommenderar att patienten eller kommunen beställer flytt och prisuppgift på flytten från Roux Healthcare (tidigare SAPS). De ombesörjer flytt av Region Stockholms sängar och har stor vana att utföra dessa flyttar och transporter.

Flytt av säng/sänglyft till adress utanför Region Stockholm

Patienten ska kontakta sin förskrivare innan flytten. Sängen/sänglyften lämnas tillbaka och ny förskrivning görs på den nya bostadsorten.

Kundtjänst, orderhandläggare