Stöd att luta sig mot vid t.ex. påklädning, endast för barn (181806)

Bedömning av behov av armstöd

Förskrivaren ska ha tagit ställning till behov av lutstöd och var det ska monteras. Lutstöd kan endast förskrivas till barn under 18 år. Lutstödet är väggmonterat och justerbart i höjdled. Väggstolpens totalhöjd 88,5 cm med 12 cm breda fästplattor. Lutstödets arm, 66 cm från vägg.

Samtycke från patient

Förskrivaren ansvarar för att fylla i två exemplar av blanketten ”Samtycke från patient om fast montage av medicintekniskt hjälpmedel” till patienten för underskrift. Patienten ansvarar för att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd från bostadens ägare för att montaget ska kunna genomföras. Detta ska ske innan samtyckesblanketten skrivs under.  Läs mer om vad som gäller för fastmonterade hjälpmedel, klicka på länken till höger.

Förskrivning och information till Hjälpmedel Stockholm

Därefter ska förskrivaren göra beställning på lutstödet i Beställningsportalen. I rutan Information till Hjälpmedel Stockholm anges ” Samtyckesblankett skickad med post.” 

Montering ingår i beställningen, ingen arbetsorder krävs.  Ange direktnummer (helst mobilnummer) till dig som förskrivare, det vill säga ej telefonnummer till växel eller "telefontidsnummer". Detta för att Samhall ska kunna kontakta dig som förskrivare för tidsbokning av hembesöket då montering av lutstödet sker. 

Ett exemplar av den underskrivna blanketten ska märkas med Beställningsportalens referensnummer på förskrivningen av hjälpmedlet och skickas per post till ADL-gruppen, Hjälpmedel Stockholm, Box 139, 125 23 Älvsjö. Den andra blanketten behålls av brukaren.