Gåstol NF-walker

Nedan finns kriterier för förskrivning av NF-walker beskrivet. Blankett för motivering samt instruktioner hur man gör en beställning/förskrivning eller justering i Beställningsportalen, hittar du i rutorna till höger.  

Kriterier för förskrivning av NF-walker

Befintligt sortiment är provat och fungerar inte.

Det ska finnas ett nätverk runt barnet eftersom det krävs en aktiv familj som ska kunna använda NF-walkern hemma och en aktiv förskola/skola som hjälper barnet att använda den även där. 

Man ska vara medveten om att barnet behöver besöka Hjälpmedelscentralen var tredje månad för justering av inställningar på NF-walker.

Uppföljning av hjälpmedlet ska ske kontinuerligt av förskrivare, minst en gång per år. Används inte hjälpmedlet dagligen eller nästan dagligen i hemmet och på skola/daglig verksamhet, samt ha stor eller mycket stor nytta för patienten så ska förskrivaren tillsammans med patienten se över om NF-walker är rätt gånghjälpmedel för just denna patient.

Kriterier för förskrivning av två underreden respektive två hela NF-walker

Walkern ska användas dagligen eller nästan dagligen i hemmet och på skola/daglig verksamhet samt ha stor eller mycket stor nytta för patienten. Detta motsvarar 12 eller mer på poängskalan i beslutsstödet.

Förskrivaren ska svara på frågor, tagna från beslutstödet. Se separat blankett som heter
"NF-walker - Motivering till ansökan om flera NF".

Två NF-walker med både underreden och överdel får förskrivas för patienter med största underredet samt med största överdelen som är längre än 80 cm när den är hopvikt och/eller bredare än 35 cm.

Rutin kring justering och beställning av gåstol NF-walker

  • Justering görs ungefär var tredje månad. 
  • Förskrivaren behöver inte skicka in konsultation men justeringen noteras i väntelistan.
  • Tid bestäms i samråd med tekniker från Made for movement.
  • Tekniker från Made for Movement bokar tid med förskrivarna som i sin tur kontaktar barnets föräldrar/kontaktpersoner.
  • Tekniker från Made for Movement bokar utprovningsrum.
  • Vid utprovning/justering samarbetar tekniker från Made for Movement och hjälpmedelskonsulent kring åtgärder och ev tillbehör som ska användas.
  • Vid nybeställning och leverans av NF-walker ser konsulent till att gåstolen märks med reg.nummer och tar reda på serienummer.

Vid utprovning lägger förskrivaren beställning på huvudhjälpmedel (NF-walker) i Beställningsportalen och vid justering görs en arbetsorder i Beställningsportalen. Se rutan om instruktioner till höger.

Kontaktuppgifter till Made for Movement

Fredrik Rosengren

Säljare Made for movement