Gåstol NF-walker

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 120609- Gåstolar.

Förskrivningskriterier och förskrivare

Gåstolar förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Mer information finns i Hjälpmedelsguiden.  

Bedöma behov inför förskrivning

Förskrivning av NF-walker sker i samråd med hjälpmedelskonsulent. Innan utprovning bokas ska förskrivare därför kontakta någon av de sortimentsansvariga konsulenterna. 

Måttguide ska fyllas i och skickas till Hjälpmedel Stokcholm i samband med att konsultationen skickas in. Måttguiden tillhandahålls av hjälpmedelskonsulent. 

Prova ut, anpassa och beställa

Instruktion- Beställning och justering av NF-walker och Innowalk (pdf)

Informera patient

Justering av NF-walker görs ungefär var sjätte månad. 

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att följa upp förskrivningen och användandet av hjälpmedlet. Detta görs av förskrivaren tillsammans med säljare från leverantör ungefär var sjätte månad. 

 

Sortimentsansvariga konsulenter