Stimulatorer för smärtlindring

Detta sortiment kan hittas i Beställningsportalen under funktionsområde 04 27 06 - Stimulatorer för smärtlindring (TENS-apparatur).

Förskrivningskriterier och förskrivare

Stimulatorer för smärtlindring kan endast förskrivas vid långvariga smärttillstånd. Information om vem som får förskriva detta sortiment finns i Hjälpmedelsguiden.

Bedöma behov inför förskrivning

Bedömning av långvarigt smärttillstånd måste göras innan förskrivning. Graviditet räknas ej som långvarigt smärttillstånd.

Prova ut, anpassa och beställa

Förskrivaren ansvarar för att ställa in och instruera patienten om hur hjälpmedlet ska användas. 

Informera patient

Vid lån av TENS-apparat betalas en patientavgift på 100 kr/månad de första sex månaderna. Därefter övergår lånet till förskrivning och ingen avgift utgår längre. Barn upp till 18 år betalar ingen patientavgift. 

En uppsättning kablar och elektroder ingår vid leverans. Allt utöver detta är egenansvar och betalas av patienten. 

Vid problem med hjälpmedlet ska patient eller förskrivare kontakta Teknisk service, Hjälpmedel Stockholm. Hjälpmedlet byts ut vid behov mot något likvärdigt alternativt görs bedömning att ny förskrivning krävs. Vid ny förskrivning betalas patientavgiften på nytt. 

Följa upp och utvärdera

Förskrivaren ansvarar för att regelbundet följa upp behovet av detta hjälpmedel. Om behovet upphör ska hjälpmedlet återlämnas till Hjälpmedel Stockholm

Kontakt

ADL

Kontakta ADL-gruppen vid frågor om antidecubitusmadrasser, cyklar, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel, mobila personlyftar, sängar, taklyftar, träningshjälpmedel, enklare vardagshjälpmedel, överförflyttningshjälpmedel m.m. 

E-post

hjmsadl.slso@regionstockholm.se