Tyngdtäcke

Tyngdtäcke kan förskrivas till personer med grava sömnsvårigheter kombinerat med stor motorisk oro.

Frågor och svar om tyngdtäcken

Vi får många frågor om tyngdtäcken i samband med det beslut som hälso-och sjukvårdsnämnden tog den 24 september. Några av de vanligaste frågorna besvaras i en nyhet som publicerades 9 oktober. 

Patientavgift

Avgift om 600 kr/tyngdtäcke tas ut av hjälpmedelsverksamheten. Faktura skickas tidigast åtta veckor efter leverans. Avgiften ingår ej i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Förskrivare

Patient vänder sig till sin förskrivare vilket kan vara arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom Habilitering, psykiatrin och geriatrisk klinik samt på barnklinik med neuropediatriska utredningar.

Förskrivningsunderlag för tyngdtäcken finns i Beställningsportalen, under funktionsområde 042718. 

Utprovning innan förskrivning

Alla förskrivningsbara täcken, utom Fibertäcken, Kultäcken och Ringtäcken 14 kg, finns att prova. Tyvärr kan inga tyngdtäcken lånas för att provas på annan plats.

Tvätt

Patienten står för tvätt under förskrivningstiden. Tvättanvisning medföljer täcket.

Utvärderingen

Utvärdering som är strukturerad och reglerad med mätning av effekten ska göras under fem veckor. 

Lån från Region Stockholm

Tyngdtäcket är ett lån från Region Stockholm och ska återlämnas när behovet inte längre kvarstår. 

Byte/återlämning

Om tyngdtäcket återlämnas inom åtta veckor, utgår ingen avgift. Återlämning kan ske på olika sätt:

  • Patienten kan lämna tillbaka täcket på Hjälpmedel Stockholm och ska då meddela receptionen sina personuppgifter för avregistering.
  • Patienten kan ringa till våra orderhandläggare på Hjälpmedel Stockholm och be att få täcket hämtat, telefonnummer 08- 123 476 00 menyval 1.
  • Patienten kan lämna tillbaka hjälpmedlet via sin förskrivare. Förskrivaren gör då en arbetsorder på hämtning och avregistrering sker i samband med att tyngdtäcket ankomstregistreras på Hjälpmedel Stockholm.

Om det finns behov av byte till annat täcke ska förskrivare som tidigare kontaktas för ny förskrivning. Vid ny förskrivning utgår ny avgift.

Reparation och service

För reparation och service vänder sig patienten direkt till Hjälpmedel Stockholm.

Kostnadsansvar

Ansvarsfördelning av kostnaden för tyngdtäcken regleras i överenskommelsen Storsthlm-SLL.