Tyngdtäcke

Den 24 september 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att tyngdtäcken övergår till egenansvar. Detta innebär att patienten själv bekostar hjälpmedlet. 

Garantiärenden

Garantiärenden eller service på redan levererade tyngdtäcken upphörde från 1 november 2020. 

För den som redan har tyngdtäcke

De patienter som har ett tyngdtäcke hemma och redan har betalat egenavgiften får behålla tyngdtäcket. 

Lämna tillbaka

Om en patient vill lämna tillbaka ett tyngdtäcke som de tidigare har fått förskrivet, kan det återlämnas på Hjälpmedel Stockholm enligt våra ordinarie rutiner.