Förskrivning av Airsonett

Från och med den 1 oktober ska alla beställningar av Airsonett gå via Beställningsportalen!

Regelverk

Förskrivning ska ske i enlighet med regelverket i Hjälpmedelsguiden.

Inloggning i Beställningsportalen

Från och med den 1 oktober 2017 ska alla förskrivningar/beställningar av Airsonett göras i den webbaserade Beställningsportalen under funktionsrad 270306.

För att kunna göra beställningar/förskrivningar i Beställningsportalen måste du som förskrivare ha ett användarkonto. Saknar du ett användarkonto? Besök Beställningsportalens hemsida och klicka på: "Jag behöver ett användarkonto".

När beställning är gjord i Beställningsportalen skickas den digitalt till Medicinteknisk apparatur i hemmet som i sin tur kontaktar leverantören Airsonett för leverans av hjälpmedlet.

Kombikakod

Hittar du inte din kombikakod i Beställningsportalen? E-posta till hjalpmedel.hsf@sll.se så kommer en koppling att ske. 

Delegering

Det är specialistläkare som har förskrivningsrätt på Airsonett. Om en annan profession ska göra förskrivningar behövs en delegering, enligt SOSFS 1997:14, för att kunna göra det på sitt eget konto i Beställningsportalen. Delegeringar e-postas till: hjalpmedel.hsf@sll.se

Kontakt

Kontakta Medicinteknisk apparatur i hemmet vid frågor eller om den beställda apparaten inte fungerar.