Positioneringskuddar

Positioneringskudde förskrivs till patient med grav sittproblematik endast i kombination med komplicerad sittanpassning för att inte riskera effekten av specialanpassningen. Du hittar dem på funktionsrad 181006.

Förskrivare

Arbetsterapeut eller sjukgymnast i samråd med läkare och hjälpmedelskonsulent