Taklyftar

Projektering och beställning av taklyft

  1. Förskrivaren skickar in en konsultationsblankett till Hjälpmedel Stockholm. Konsultationsblanketten finns under rubriken Taklyftar på denna sida. 
  2. Hembesök bokas, en så kallad projektering. 
  3. Efter hembesök beställer förskrivaren modell av taklyft (rak bana eller travers) i Beställningsportalen samt skriver en arbetsorder för montering.
  4. Tid för hembesök för montering bokas av montör. 

Åverkan på bostaden vid montage

Vid montaget kommer montören att vara tvingad till att göra åverkan på patientens hem genom att borra nödvändiga hål i väggar, golv och tak. Vid en senare demontering av utrustningen kommer montörer att försluta dessa hål på ett fackmannamässigt sätt. Detta kan innebära att hålet spacklas igen.

Montören kommer inte att att måla eller tapetsera över hål och inte heller ersätta kakelplattor eller täcka över hål med en ny plastmatta. 

Eluttag

Vi ombesörjer inte installation av eluttag för stickkontakt vid en taklyftsmontering. Detta ligger utanför Region Stockholms ansvarsområde. 

Om eluttag för stickkontakt med konstant matning inte finns i våtutrymmet diskuteras placering av eluttag under projekteringen tillsammans med taklyftsprojektören. Konstant matning innebär att eluttaget som ska användas inte går att stänga av med en strömbrytare, exempelvis strömbrytare fför taklampa. 

Patienten kan själv ombesörja montage av eluttag eller ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Om patienten ansöker om bostadsanpassningsbidrag gällande eluttag i våtutrymme ska detta vara godkänt innan förskrivning genomförs. 

Endast behörig personal

Justering, förändring, demontering och montering av taklyftsystem inklusive dess komponenter får endast utföras av behörig personal i samråd med taklyftsprojektörer på Hjälpmedel Stockholm.

Tillfällig nedmontering

Vid behov av demontering av taklyft, till exempel inför en renovering, ska patient alltid kontakta förskrivare. Förskrivaren kontaktar därefter taklyftsprojektörer via e-post eller telefon.

När behovet upphör

Då patienten inte längre har behov av taklyften beställs nedmontering av förskrivaren via arbetsorder. Nedmontering sköts av extern part. 

Undantag: Vi kommer även i fortsättningsvis att skapa arbetsorder efter telefonsamtal med anhörig i de fall då patienten har avlidit. 

 

Kontakt

Anna Engström Grape

Projektör taklyftar

Henrik Sandberg

Projektör taklyftar