Ny överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel

2021-12-01: Från 1 december ändras kostnadsansvaret för vissa hjälpmedel inom särskilt boende för äldre. Region Stockholm har nu fullt kostnadsansvar för komfortrullstolar och kommunen har övertagit kostnadsansvaret för bland annat behandlande madrasser, TENS-apparater och specialrollatorer.

Överenskommelse 

Överenskommelsen mellan Storsthlm (förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län) och Region Stockholm kan du hitta i Hjälpmedelsguiden. En förenklad version finns på Hjälpmedel Stockholms hemsida.

Tidigare nyheter

Nedan ser du tidigare nyheter om det förändrade kostnadsansvaret.

 

Publicerad 2021-12-01