Registervård

2021-12-06: Under hösten påbörjade Hjälpmedel Stockholm ett arbete med registervård. Syftet är att ha ett uppdaterat och korrekt hjälpmedelsregister.

Finns hjälpmedlet kvar?

Du som har fått ett förskrivet hjälpmedel kommer eventuellt att få ett telefonsamtal och/eller ett brev, där vi frågar om hjälpmedlet fortfarande används. Om hjälpmedelsbehovet har upphört ska hjälpmedlet lämnas tillbaka till Hjälpmedel Stockholm. Ingen åtgärd är nödvändig om du ska fortsätta använda hjälpmedlet. 

Publicerad 2021-12-06