Ändrad körturslista för förskrivare

2019-03-05: Med start i v.12 kommer en del av våra förskrivare få nya kördagar för hämtning och lämning av hjälpmedel.

De gulmarkerade namnen i körturslistan är de som kommer att få en ny kördag från och med 18 mars 2019. 

Berörda verksamheter/enheter har fått ett brev med information om att deras kördagar kommer att ändras.