Ändrat körschema

2021-05-26: Ändringar har gjorts i det körschema som gäller för transport av hjälpmedel till och från förskrivare.

Berörda mottagningar har blivit informerade via brev. Information om vilken dag som gäller för en specifik mottagning hittar du i detta körschema

Mer information om hämtning och lämning av hjälpmedel hos förskrivare hittar du här.

 

Publicerad 2021-05-26