Begränsa smittspridning av coronavirus

2020-03-13: För att begränsa smittspridning av Covid 19, coronaviruset, tillämpar Hjälpmedel Stockholm särskilda hygienåtgärder. Denna text riktar sig främst till de förskrivare som har en planerad konsultation i våra lokaler eller har önskemål om hembesök.

Inför besök

Om din patient är orolig eller rädd för att komma till våra lokaler kan du kontakta den inbokade hjälpmedelskonsulenten för att diskutera inställningar eller justeringar som kan utföras. I annat fall kan besökstiden ändras så att ni antingen besöker oss tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen då vi generellt har färre besökare. 

Vid ankomst

Informera patienten att de kan meddela receptionen att de kommit, så att de kan gå direkt till utprovningsrummet om det är ledigt. Om rummet inte är ledigt rekommenderar vi en promenad i närområdet alternativt att vänta utanför. 

Hembesök

Hembesök kommer endast att göras i undantagsfall. Samma dag som besöket är inbokat önskar vi att du som förskrivare säkerställer med patienten att alla besökare är friska och helt fria från symtom som är vanligt vid förkylning eller influensa. 

Egna utprovningar

De förskrivare som har egna utprovningar med patient i våra lokaler ansvarar för att säkerställa hygienen i det utprovningsrum som har använts. Detta innebär att ytdesinficera använda hjälpmedel (i den mån det går), dörrhandtag, brits, m.m. Vid frågor om egna utprovningar kan du be receptionen ringa jourkonsulent i ADL-gruppen.