Begränsning av antal besökare på grund av coronaviruset

2020-04-08: Folkhälsomyndigheten har angett att risken för spridning av det nya coronaviruset är mycket hög. Därför begränsar vi antal medföljare vid besök till vår verksamhet. Endast om besöket inte kan klaras mellan patient och vårdpersonal får en (1) närstående, så som till exempel familjemedlem eller personlig assistent, närvara.