Förskrivning av rullstol och drivaggregat med olika betalningsansvar

2019-11-15: Vid förskrivning av två huvudhjälpmedel med olika betalningsansvariga måste två separata beställningar göras.

För att Hjälpmedel Stockholm ska veta att beställningarna hör ihop, skriver du följande kommentar på beställning nummer två: "Hör ihop med beställning med referensnr. xxxx"