Ändrad rutin för arbetsorder vid demontering av taklyftar

2018-10-29: Från 1 november 2018 måste arbetsorder skickas in av förskrivare, via Beställningsportalen, för demontering av taklyft.

Ny rutin

Hjälpmedel Stockholm kommer hänvisa patient/anhörig att kontakta dig som förskrivare när de önskar demontering av taklyft. Du som förskrivare skapar en arbetsorder i Beställningsportalen för demontering efter att du i samråd med patient/anhörig bedömt att demontering ska ske.

Undantag

Hjälpmedel Stockholm kommer även fortsättningsvis att skapa arbetsorder, efter telefonsamtal med anhörig, i de fall då patienten har avlidit. 

Syfte

Anledning till den ändrade rutinen är att förhindra att en taklyft blir demonterad av misstag och utan förskrivarens kännedom.