Enkätundersökning

Under perioden 4-15 december kommer våra konsulenter att lämna ut en enkät till de förskrivare som kommer för en utprovning/konsultation på Hjälpmedel Stockholm.

I enkäten ska förskrivaren skatta sin nöjdhet med aktuell konsultation, bemötandet hos konsulenten, nöjdhet med vårt upphandlade sortiment samt lämna övriga synpunkter.

Enkäten är anonym och syftet är att konsulentgruppen vill se hur de kan bli bättre i sitt arbete.