Förändringar i överenskommelse mellan Storsthlm och Region Stockholm

2021-10-06: Vissa hjälpmedel som förskrivs till särskilt boende får ny betalningsansvarig med start 1 december.

Förändringar i överenskommelsen från 1 december

Komfortrullstolar

Region Stockholm blir betalningsansvarig vid förskrivning av komfortrullstol till särskilt boende.  

Madrasser

Kommunen blir betalningsansvarig vid förskrivning av madrasser (ISO-kod 043306) till särskilt boende. 

Tumlevagn/-kuddar/-båt

För detta sortiment gäller delat betalningsansvar mellan kommun och region. 

  • För ISO-kod 122707, tumlevagn och underrede, blir Region Stockholm betalningsansvarig. 
  • För ISO-kod 181006, tumlekuddar till vagn och underrede, blir kommunen betalningsansvarig. 
  • För ISO-kod 181006, tumlebåten, blir kommunen betalningsansvarig. 

Redan levererade hjälpmedel

De hjälpmedel som redan är levererade kommer att få ändrat betalningsansvar enligt det nya regelverket från 1 december 2021. 

 

Publicerad 2021-10-06