Höstens utbildningar

2021-06-18: Nu är höstens 14 kurstillfällen öppna för anmälan!

Kursöversikt

Detta är en kursöversikt över de kurser som hjälpmedelsverksamheterna Hjälpmedel Stockholm, KommSyn och Medicinteknisk apparatur i hemmet anordnar under våren 2022. 

Läs mer om respektive kurs och anmäl dig via Lärtorget. 

 

Publicerad 2021-06-18