Förskrivarutbildningar

2020-02-03: Extrainsatt kurstillfälle gällande nytt sortiment för stödstänger. Platser kvar till kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden den 20 februari.

Nytt sortiment- stödstänger

Stödstång Gripo Alu utgår och ersätts av SuperPol. SuperPol ger nya möjligheter och skiljer sig mot Gripo Alu. Passa på och boka in dig på vårt extrainsatta kurstillfälle den 29 april. Kurstillfället hittar du i Lärtorgets Kurskatalog under namnet:"Hjms Förskrivarutbildning: Stödstänger. Nytt sortiment: SuperPole samt "gamla" Gripo Alu".

 

Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden

Vi har många platser kvar till kurstillfället den 20 februari. Detta kurstillfälle rekommenderas till alla de som förskriver hjälpmedel från någon av Region Stockholms hjälpmedelsverksamheter - Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet. 

Under kurstillfället får du:

  • verktyg för att hitta hjälpmedel, beställa och skriva arbetsorder samt tolka och hantera patientens hjälpmedelslista i Beställningsportalen.
  • veta hur hjälpmedelsverksamheterna är organiserade i Stockholm och hur kostnadsansvaret fördelas.
  • vägledning i hur hjälpmedelsverksamheterna kan vara till hjälp i ditt arbete. 

Kurstillfället hittar du i Lärtorgets Kurskatalog under namnet: "Hjms Förskrivarutbildning: Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden"