Förskrivning av Airsonett

2017-10-01: Från och med den 1 oktober ska Airsonett förskrivas via Beställningsportalen.