Förskrivning av säng till eget boende

2020-04-02: På grund av Covid-19 uppmanas de förskrivare som vill förskriva en säng till eget boende, att se över om det tillfälligt går att hitta en annan lösning för patienten. Anledningen till detta är att vår produktleverantör inte kan tillverka sängar i den omfattning vi är i behov av.

I vissa fall kan sängryggstöd, Eva-sängbygel och eventuellt förhöjningsklossar eller motsvarande, förskrivas istället. Information om detta står även på beställningsunderlaget i Beställningsportalen.