Fortsatt utfasning av IDC vårdarstyrning från Invacare AB

Vi på Hjälpmedel Stockholm har under ett års tid kunnat identifierat ett antal elrullstolar med den utgående elektroniken ACS på vårdarstyrningen IDC. Vi kommer nu till följd av detta att ta kontakt direkt med patienten för att demontera IDC.

Detta arbetet grundar sig i att öka patientsäkerheten inom hjälpmedelsverksamheten. Det finns ett antal rapporterade händelser till Läkemedelsverket där elrullstolar med IDC ACS har blivit självgående. På grund av den patientsäkerhetsrisk detta kan medföra har vi bedömt att produkten ska fasas ut från sortimentet. Som ett led i detta arbete har förskrivande enheter tidigare kontaktats, då de bär ett vårdansvar att följa upp detta med berörda patienter. Nu kommer vi i stället att ta kontakt direkt med patienten för att demontera IDC.

Vårt arbete med att demontera resterande vårdarstyrningar som idag används av patienter fortsätter och beräknas vara åtgärdad för vår del i början av nästkommande år. Du som förskrivare behöver därför säkerställa att du vidtar åtgärder om du har patienter som berörs av följande information.

OBS: Detta gäller ej elektronik Linx

Vid frågor gällande tekniska aspekter som demontering kontakta elrullstolstekniker hjmsela.slso@regionstockholm.

Vid frågor gällande utbud och sortiment kontakta elrullstolskonsulent hjmselrull.slso@regionstockholm.se.