Fortsatta leveransproblem

2021-07-19: Fortsatta leveransförseningar från många av våra leverantörerna på grund av pandemin. Leverantörerna kan inte ge en säker prognos för hur länge detta påverkar deras leveranser.

Till dig som förskrivare:

Hjälpmedel Stockholm försöker tillgodose leveranser med alternativa artiklar som har en likvärdig funktion. Om likvärdig artikel inte accepeteras kan leveranstid på vissa hjälpmedel vara mycket lång.

Publicerad 2021-07-19