Fortsatta leveransproblem

Fortsatta leveransförseningar från många av våra leverantörerna på grund av pandemin. Leverantörerna kan inte ge en säker prognos för hur länge detta påverkar deras leveranser.

Till dig som förskrivare:

Hjälpmedel Stockholm försöker tillgodose leveranser med alternativa artiklar som har en likvärdig funktion. Om likvärdig artikel inte accepeteras kan leveranstid på vissa hjälpmedel vara mycket lång.

Publicerad 2021-07-19