Fortsatta problem med att beställa dynor till bashjälpmedelsförråd

Då det fortfarande inte går att beställa dynor från bashjälpmedelsförråd har vi tagit fram en tillfällig lösning för hur du ska gör en beställning.

Se instruktion nedan: