Förtydligande gällande rutin vid förebyggande underhåll av nebulisator Albatross från Ailos

2017-06-20

Förebyggande underhåll/service på en Albatross som är äldre än 5 år utförs ej som rutin, då Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) inte kan säkerställa prestandan på äldre apparater som inte tillhört MAH.

I de fall det uppstår behov av förebyggande underhåll, ska patienten kontakta sin förskrivare som gör en ny förskrivning/beställning på en Albatross i Beställningsportalen, i stället för som förut skriva ut service på ett hjälpmedelskort. Patienten får då en ny/nyservad apparat direkt, i stället för en låneapparat.

Den nya apparaten kan hämtas hos MAH och den gamla lämnas i retur på plats. Om patienten inte har möjlighet att ta sig till MAH och få den nya samt återlämna den gamla apparaten, så skriver förskrivaren en kommentar på beställningen "hämtning av äldre apparat önskas i samband med leverans av ny".

Är det något fel på apparaten och det finns behov av reparation, är patienten välkommen att kontakta MAH direkt.

De äldre apparater som återlämnas kommer att rekonditioneras om tekniker på MAH bedömer det möjligt.