Frågor och svar om tyngdtäcken

2020-10-09: Den 24 september tog hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att tyngdtäcken övergår till egenansvar. Detta innebär att patienten själv bekostar hjälpmedlet. Vi får många frågor om detta sortiment och har därför valt att besvara vanligt förekommande frågor i denna nyhet.

Sista beställning

Förskrivare kan förskriva/beställa tyngdtäcken fram till och med 31 oktober 2020. Patienten betalar då en egenavgift på 600 kr, precis som tidigare. Från och med 1 november övergår tyngdtäcken till att vara egenansvar utanför Region Stockholms regi. Patienten köper då själv sitt tyngdtäcke från fritt vald återförsäljare.   

Prövotid

Patienten har en prövotid på åtta veckor, innan faktura skickas, på det tyngdtäcke som har beställts senast 31 oktober. Inom dessa åtta veckor kan patienten ändra sig och lämna tillbaka täcket. Det går inte att byta till annan vikt eller annan modell av täcke efter 31 oktober. 

Garantiärenden

Garantiärenden eller service på redan levererade tyngdtäcken upphör från och med 1 november. Undantaget om patienten fått ett täcke som är trasigt redan vid leverans. Reklamationen ska då inkomma senast 2 veckor efter leverans.

För den som redan har tyngdtäcke

De patienter som har ett tyngdtäcke hemma och redan har betalat egenavgiften får behålla tyngdtäcket. 

Lämna tillbaka

Om en patient vill lämna tillbaka ett tyngdtäcke som de tidigare har fått förskrivet, kan det återlämnas på Hjälpmedel Stockholm enligt våra ordinarie rutiner. 

Publicerad 2020-10-09