Hi-Loo felpaketerad från leverantör

2020-01-22: I paketet med Hi-Loo 6 cm, från leverantören Etac, är fel produkt förpackad.

Vad är fel? 

I paketet ligger en sits för 10 cm och armstöd för en 6 cm hög Hi-Loo. Problem kommer att uppstå vid försök till montering av hjälpmedlet hos patient.

Vilka paket gäller det? 

Den felaktiga leveransen gäller de paketet som har en etikett med följande uppgifter: 

  • Hi-Loo 6 cm
  • Artikelnummer: 80301316-2
  • Production date: 2019-12-17

Har du drabbats?

Ring reklamationshandläggare på telefonnummer: 08-123 76 92 alternativt registrera händelsen i vårt avvikelseformulär