Hyra av hjälpmedel till kommun och privata vårdgivare

2020-07-07: Från 1 september 2020 kommer Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet inte längre erbjuda möjligheten att köpa eller hyra hjälpmedel som kommunerna i Stockholms län har kostnadsansvar för.

Pågående hyra av hjälpmedel

För de hjälpmedel som kommun eller privata vårdgivare hyr idag, kommer vi att återkomma med hur vi avser att hantera dessa. Hur kostnadsfördelningen ser ut kan du läsa om i Vårdgivarguiden/Hjälpmedelsguiden.

Delat kostnadsansvar

För komfortrullstolar och vissa madrasser, där kommun och Region Stockholm har ett delat kostnadsansvar, fortsätter hyran precis som idag. 

Frågor

Eventuella frågor skickas till: hjalpmedelstockholm.slso@regionstockholm.se