IDC vårdarstyrning intuitiv till elrullstolar från Invacare

2017-06-14: Ingår inte längre som standard, utan har ersatts av vårdarstyrning med joystick.

Produkten har visat sig känslig för yttre påverkan. 

IDC går att beställa vid särskilda behov då förskrivare säkerställt handhavandekunskaperna hos närstående/personal och efter kontakt med konsulent.