Leveransförseningar Mercado

2021-02-26: Leverantör Mercado har leveransförseningar av elektriskt reglerbara arbetsstolar. Anledningen är att internationella underleverantörer har svårt med sina leveranser på grund av rådande pandemi.

Hjälpmedel Stockholm levererar beställda arbetsstolar i den takt stolarna kommer till oss men detta kan alltså innebära längre leveranstider än normalt.

Publicerad 2021-02-26