Nyhetsbrev

2018-11-07: Hjälpmedel Stockholm har nyligen skickat ut ett nyhetsbrev där vi informerat om att vi kommer att ta över projektering av taklyftar. Har du läst brevet?