Byte av leverantör

2017-12-18: ROHO antidecubitussortiment (sittdynor och madrasser) byter leverantör, från Etac till Permobil, vid årsskiftet.

Det är endast återförsäljaren som byts, produkterna förblir oförändrade.