Säkerhetsmeddelande - bålstöd

2020-04-06: Detta säkerhetsmeddelande gäller bålstöd för Mustang och Rabbit/Rabbit Up från leverantör Etac/R82.

Läs säkerhetsmeddelandet här