Säkerhetsmeddelande om Astral-batteri

Astral-batteriets felaktiga aktivering av säkring kan leda till strömavbrott.

ResMed har tagit emot ett mindre antal rapporter avseende det interna batteriets prestanda, där en felaktig aktivering av en säkring leder till att det interna batteriet stängs av.

Information har gått ut till berörda patienter via brev.

Utförlig beskrivning och infomation hittar du i dokumenten nedan.