Säkerhetsmeddelande Futura 3

2021-01-15: Säkerhetsmeddelande från leverantör Invacare gällande rollatorer Dolomite Futura tillverkade 1 maj 2014- 30 april 2015.

I detta säkerhetsmeddelande informerar leverantören om att en konstruktionsförändring infördes i april 2015. Rollatorer tillverkade innan konstruktionsändringen har passerat den tekniska livslängden och måste kontrolleras noga innan de tas i bruk.

I säkerhetsmeddelandet finns underhållsinstruktioner som ska utföras innan användning då bruk av en defekt produkt innebär en risk för skada för patienten.

Läs hela säkerhetmeddelandet här

Publicerad 2021-01-15