Säkerhetsmeddelande SwiftHook

2020-07-17: Detta säkerhetsmeddelande gäller Handicares mobila personlyftar och taklyftar utrustade med komponenten SwiftHook.

Läs säkerhetsmeddelandet från leverantören Handicare

Leverantören hanterar åtgärderna för detta säkerhetsmeddelande. Vid frågor kan Martin Hromada från Handicare kontaktas. 
Telefon: 070-108 89 31
E-post: martin.hromada@handicare.com