Säkerhetsmeddelande

2018-01-31: Viktigt säkerhetsmeddelande från leverantören Karo Pharma gällande sängbygel Reko.

Hjälpmedel Stockholm, via SAPS, monterar inte Reko-sängbygel sedan några år tillbaka. Detta hjälpmedel finns dock fortfarande ute hos många av våra patienter. 

Eva-sängbygel från Karo Pharma, som vi använder istället, har i sin bruksanvisning motsvarande "varning" som Reko-sängbygeln nu har fått.