Säkerhetsmeddelande Arjo Akron tippbord

2019-11-06: Risk att underredets mittsektion kan kollapsa.

Läs leverantörens säkerhetsmeddelande för mer information.