SAPS byter namn till Roux Healthcare AB

2020-10-21: SAPS Service Management AB blir Roux Healthcare AB från och med 1 november 2020.

Roux Healthcare har förvärvat SAPS avdelning Hälsa och sjukvård.
Detta innebär att vår tjänsteleverantör för sänghantering från och med 1 november 2020 kommer att byta namn från SAPS Service Management AB till Roux Healthcare AB.