Från 1 september tar vi inte längre emot blanketter med personuppgifter via fax

2021-08-30: Från 1 september kommer vi inte längre använda fax för att ta emot blanketter som innehåller en patients personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara ett personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-post eller annat som kan avslöja en persons identitet. 

Konsultationsblanketter

Från 1 september skickar du som förskrivare konsultationsblanketter antingen som brev eller via Take Care. 

Övriga blanketter

Övriga blanketter skickas endast som brev till samma adress som tidigare: 

Hjälpmedel Stockholm
Box 139
125 23, Älvsjö

Undantag

Blanketter utan personuppgifter samt blanketten för korttidsförskrivning av barnrullstol, påverkas inte av denna förändring. 

 

Publicerad 2021-08-30