Inga fasta transportdagar till patienterna

2021-06-22: Med start 30 augusti kommer vi inte längre använda fasta transportdagar för Hjälpmedel Stockholms och KommSyn Stockholms patienter.

Vad innebär detta för patienten?

I dagsläget transporteras hjälpmedel till och från patienter enligt detta schema. Efter 30 augusti kommer hjälpmedel istället kunna levereras så snart de är färdigpackade. Syftet är att förkorta tiden från beställning till leverans.  

Även hämtningar och lämningar av hjälpmedel till tekniker, för exempelvis service eller anpassning, kommer att hanteras på samma sätt. När hjälpmedlet är klart hos teknikern kan det levereras till patienten utan att invänta en specifik transportdag.

Hur vet patienten när hjälpmedlet ska levereras?

Precis som i dagsläget kommer patienten få ett telefonsamtal under leveransdagens morgon.

Påverkar detta förskrivarnas transportschema?

Både ja och nej. De förskrivare som finns på denna lista kommer inte att påverkas. Övriga enheter kommer att påverkas genom att de får leverans så snart deras beställning är klar.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta transportavdelningen på telefon: 08-123 475 75.

 

 

Publicerad 2021-06-22