Transporter under jul och nyår

2017-12-05: Här kan du läsa mer om Hjälpmedel Stockholms och KommSyn Stockholms leveranser av hjälpmedel runt jul.

25 december

För de enheter som har ordinarie transportdag måndag 25 december kommer transporten istället att äga rum fredag 22 december. 


26 december

För de enheter som har ordinarie transportdag tisdag 26 december kommer transporten istället att äga rum onsdag 27 december.

1 januari

För de enheter som har ordinarie transportdag måndag 1 januari kommer transporten istället att äga rum tisdag 2 januari. 


I övrigt går transporten enligt ordinarie körschema för både Hjälpmedel Stockholm och KommSyn Stockholm.