Beslut gällande tyngdtäcken i lokala hjälpmedelsförråd

2019-11-12: Tyngdtäcken kommer inte längre att godkännas som hjälpmedel i lokalt hjälpmedelsförråd.

Eventuella frågor eller synpunkter hänvisas till någon av följande e-postadresser:
hjmsadl.slso@sll.se alternativt hjmspk.slso@sll.se