Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande gällande MiniMedTM 640G insulininfusionspump.

Knappsatsen på MiniMedTM 640G insulininfusionspump fastnar tillfälligt.
Läs mer i de bifogade dokumenten här nedan; ett för vårdpersonal och ett för användare.

Har du ytterligare frågor var god kontakta "Medicinteknisk apparatur i hemmet"

Telefonnummer

08-123 675 0