Försäljning av hjälpmedel

Vi erbjuder ingen försäljning av enklare hjälpmedel till patienter och förskrivare, så som antihalkunderlägg, cellgummislang, rollatorkorg och sittring. För att köpa dessa produkter hänvisar vi till hjälpmedelsleverantörerna och till de butiker som finns i Stockholm.

Hyreshjälpmedel som finns i lager kan i mån av tillgång köpas alternativt hyras, dock ej av privatperson.