Försäljning av hjälpmedel

Vi erbjuder ingen försäljning av enklare hjälpmedel till patienter och förskrivare såsom antihalkunderlägg, cellgummislang, rollatorkorg och sittring.

För att köpa dessa produkter hänvisar vi till hjälpmedelsleverantörerna och till de butiker som finns i öppna handeln.